تماس با ما

VERDIJVTC-final-map-new

دهکده سلامت وردیج (مرکز اجتماع درمان مدار):

تهران - انتهای اتوبان همت غرب (شهید خرازی) - خروجی دسترسی محلی شهید اردستانی - ۴ کیلومتر به سمت روستای وردیج

تلفن: ۴۴۹۷۰۰۷۰ - ۴۴۹۷۰۱۹۳

فکس: ۴۴۹۷۰۱۹۳-۰۲۱

موبایل: ۱۰ ۵۰ ۴۳۲ ۰۹۱۰ - ۲۰ ۵۰ ۴۳۲ ۰۹۱۰ - ۱۰ ۵۰ ۴۳۲ ۰۹۱۰ -           ۷۹ ۸۹ ۸۶۳ ۰۹۱۰

برای ما پیغام بگزارید

Please enter your name.
Please enter a message.