آشنایی با تیم درمان دهکده سلامت وردیج (TC)

دهکده سلامت وردیج که ریاست آن را مؤسس جمعیت تولد دوباره و یکی از بنیانگزاران انجمن‌های ۱۲ قدمی در ایران به عهده دارد،این مرکز دارای تیم درمانی متخصص و قوی در درمان انواع مخدر و حرک میباشد. مدیریت فنی این مرکز به عهده پزشک باتجربه رشته اعتیاد و مدیریت درمان برعهده کارشناس ارشد روانشناسی بالینی است. مدیر آموزش، عضو انجمن بین‌المللی تحلیل رفتار متقابل و مدیریت برنامه‌های خانواده محور و اول خانواده بر عهده مددیاران باتجربه و فارغ التحصیلان ممتاز این رشته میباشد. در تیم درمان پزشک ، روان‌پزشک، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، کار درمانگر و مربی ورزش حضور دارند.

 

دربـاره فروهــر یکی از بنیانگذاران انجمنـهای ۱۲ قدمی در ایران و موسس  جمعیت تولد دوباره و مرکز اجتماع در مان مدارTCوردیـج و مبتــکر و مجری بسیاری از طرحهای کلان ونوین آموزش و درمان انواع وابستگی در ایران و جهان و آثار و کتب ایشان در سایت رسمی فروهر بیشتر بدانیم

تیم درمان دهکده سلامت وردیج

افشین طیبی

روانپزشک مرکز

تحصیلات آکادمیک : روانپزشک
تجربیات و سوابق کاری : متخصص اعصاب و روان، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و درمان گر حوزه اعتیاد

toloeean-1

غزاله طلوعیان

مدیر فنی مرکز

تحصیلات آکادمیک : کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تجربیات و سوابق کاری : مشاوره اعتیاد و خانواده، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد، مدرس دوره های آموزشی مهارت های زندگی

موفق ترین مرکز ترک اعتیاد تهران

دکتر محمدرضا حسین

پزشک مرکز

تحصیلات آکادمیک : پزشک
تجربیات و سوابق کاری : متخصص ترک اعتیاد، موسس و مدیر فعلی مرکز ترک اعتیاد کسری، پژوهشگر و درمان گر حوزه اعتیاد

تیم درمان دهکده سلامت وردیج

علی رضا تجلی

مددیار اعتیاد

تحصیلات آکادمیک : مددیاری اعتیاد، لیسانس کامپیوتر
تجربیات و سوابق کاری : آموزشگر کارگاه های اعتیاد، آموزشگر کاهش آسیب سازمان ملل

toloeean-1

حمیده محمد

مددکار اجتماعی

تحصیلات آکادمیک : لیسانس مددکاری اجتماعی
تجربیات و سوابق کاری : متخصص در مددکاری و مشاوره خانواده – مدرس مهارتهای زندگی

تیم درمان دهکده سلامت وردیج

افشین طیبی

روانپزشک مرکز

تحصیلات آکادمیک : روانپزشک
تجربیات و سوابق کاری : متخصص اعصاب و روان، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و درمان گر حوزه اعتیاد

درصد موفقیت بهبودی اتمام دوره های تیم درمان دهکده سلامت وردیج (TC)

%

مشاوره خانواده و اعتیاد رایگان همه روزه : ۴۴۹۷۰۰۷۰-۰۲۱  و ۴۴۹۷۰۱۹۳-۰۲۱  همراه : ۰۹۱۰۴۳۲۵۰۱۰