روشهای ابداعی و اهداف دوره های اقامتی

روش های ابداعی مرکز

۱- ۲۱ روز درمان اولیه و جهت یابی.

۲- ۳ ماه دوره بازتوانی VTC شیشه.

دوره ۳ ماهه VTC به چهار قسمت ۲۱ روزه تقسیم شده است که پذیرش و طی کردن آن برای رهجویان آسان تر باشد.

با توجه به سیکل عوارض قطع مصرف مواد مخدر و محرک بالاخص شیشه و مانایی و اثربخشی درمان، لازم است حداقل حدود چهار ماه تا «مرحله دیوار» دوره اقامت به طول انجامد.

,موفق ترین روش ترک اعتیاد در ایران و جهان , بهترین روش ترک اعتیاد , بهترین روش ترک اعتیاد در ایران,الگوی موفق ترک اعتیاد , دهکده سلامت وردیج,رویکرد خانواده درمانی, رویکرد اول خانواده,آموزش مهارت‌های زندگی

اهداف دوره جهت یابی ۲۱ روزه

۱- درمان‌های اولیه عوارض مصرف محرک

۲- بازیابی اولیه افرادی که محرک‌ها اختلالات عمده در آنان ایجاد نکرده است.

۳- غربالگری افرادی که نیاز به طول دوره درمان بیشتری دارند، توسط تیم درمان.

۴- کمک به تصمیم گیری خانواده و رهجو برای ورود به دوره VTC.

 

اهداف دوره ۳ ماهه VTC

۱- طی کردن سیکل عوارض ترک مواد مخدر و شیشه تا عبور از « مرحله دیوار».

۲- آموزش تغییر رفتار.

۳- آموزش چگونگی مراقبت از خود و پیشگیری از رفتارهای پرخطر.

۴- آموزش سلسله مراتب و احترام به ساختار اجتماعی.

۵- ارتقاء کیفیت زندگی.

۶- آموزش مهارت‌های زندگی.

۷- یادگیری مدیریت زمان و آموزش برنامه ریزی برای مدیریت زندگی، خانوادگی، عاطفی، کاری و ... .

۸- آموزش به کارگیری برنامه‌های معنوی جهت ایجاد تحول درونی و آرامش.

۹- آموزش جایگزینی باورهای کارآمد با باورهای ناکارآمد.

 

,موفق ترین روش ترک اعتیاد در ایران و جهان , بهترین روش ترک اعتیاد , بهترین روش ترک اعتیاد در ایران,الگوی موفق ترک اعتیاد , دهکده سلامت وردیج,رویکرد خانواده درمانی, رویکرد اول خانواده,آموزش مهارت‌های زندگی
 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم