رویکرد خانواده درمانی

رویکرد خانواده درمانی «خانواده محور»

در این برنامه برخلاف سایر برنامه‌های درمانی که فرد مصرف‌کننده در اولویت است، خانواده در اولویت قرار دارد. خانواده درمانی برای همه‌ی اعضای خانواده‌، که فرد مصرف کننده هم جزو آن است، اجرا میگردد.

الف) در این مرکز به جای تفکر درمان علامتی (مصرف مواد، علامت است) تفکر درمان ریشه ای حاکم است. ریشه بیماری اعتیاد در بیماری هم وابستگی است. بستر بیماری هم وابستگی در خانواده است. بنا بر این درمان معتاد و خانواده لازم است هم زمان‌، اما با اولویت خانواده درمانی صورت گیرد.

ب) اعتیاد یک بیماری خانوادگی است. برای رهایی از اعتیاد فرد مصرف کننده، لازم است به صورت هم زمان خانواده درمانی اجرا گردد‌. تا‌کنون در روش‌های مختلف آموزش خانواده مطرح بوده است. اما در این روش و از دیدگاه ما آموزش کافی نیست و لازم است درمان خانواده برای رهایی و بهبودی خانواده از بیماری اعتیاد با درمان معتاد  هم زمان و همراه باشد.

ج) برای اکثر معتادان، به خصوص معتادان محرک‌ها(شیشه)، لغزش و بازگشت به مصرف، یک واقعیت است. اما مصرف‌کنندگان محرکها و شیشه مانند مصرف‌کنندگان مواد مخدر طبقه‌بندی نمی شوند. لغزش برای آنان تقریبا اجتناب نا‌پذیر است.لذا «رویکرد اول خانواده» بهترین تضمین برای داشتن آمادگی برخورد با این نوع الگوی مصرف مواد می باشد. در این رویکرد‌، خانواده مهارت‌های لازم را برای تصمیم‌گیری مناسب و مداخله در روند بیماری و سپس کمک به بهبودی فرد مصرف کننده پیدا می کند.

خانواده درمانی به سلامت و تقویت عاطفی ، روانی و معنوی خانواده کمک می کند که بتواند نگرش و بینش بهتری به کلیه مسائل زندگی پیدا کند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم