عشق درمانی

روش  عشق درمانی

در این روش، فرد از مصرف هرگونه ماده مخدر یا محرک خودداری می کند و خلاء هر آن چه را که تا آن زمان مصرف می کرده است احساس می کند. او تا آن روز چیزی داشته که او را درگیر خود کرده بوده است. مواد محرک یا مخدر، به عنوان عاملی که نیازهای  اساسی او را تا آن زمان تأمین کرده است، حفره یا خلائی در او بوجود می آورد. این حفره و خلاء باید با چیزی پر شود. از دیدگاه ما جدا شدن از وضعیت قبلی ، شرایط تازه‌ای را که در آن احتمال تغییر، دگردیسی و تحول وجود دارد فراهم می آورد.

در این شرایط مهمترین باوری که فرد داشته است، اولویت خود را از دست می‌دهد و او آمادگی پذیرش افکار و باورهای نو و تازه ای را پیدا می کند. سرویس دهنده او در طول دوره جهت‌یابی، بدون قضاوت، بدون چشم داشت و با عشق با او رفتار کرده و به او توجه کرده است. این نزدیک ترین و کامل ترین نوع تجربه ای است  که او تا آن زمان از توصیف عشق خداوند به بندگانش داشته است.

سرویس دهنده او، نه از ترس به او سرویس می دهد و نه به خاطر خواسته یا انتظاری، ما نام آن را عشق بلاعوض گذاشته‌ایم.

 حتی مادر که عشق‌اش معروف است، ترس و انتظار در عشقش وجود دارد و بلاعوض نیست.

 فرد سرویس گیرنده تحت تاثیر این رفتار با سرویس دهنده خود اُخت (Bond) می‌گردد و باورهای سرویس دهنده که خود متحول شده است و در دنیایی بدون مواد محرک و مخدر زندگی می کند به عنوان الگوی موفق مورد قبول سرویس گیرنده قرار می گیرد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم