فلسفه درمانی ما

فلسفه درمانی دهکده سلامت وردیج

آشنایی با موفق ترین روش ترک اعتیاد در ایران و جهان که فلسفه درمانی ما در دهکده سلامت وردیج است.

اجتماع درمان مدار بیش از ۶۵ سال است که به عنوان جامع ترین و فنی ترین روش درمان اعتیاد در آمریکا و اروپا شناخته شده است.
در روش پرهیز مدار- ایمان مدار که روش ابداعی اجتماع درمان مدار وردیج (VTC) است، فرد از مصرف هر گونه ماده مخدر یا محرک خودداری می کند و خلاء هر آن چه که تا آن زمان مصرف می کرده است را احساس می کند. او تا آن روز چیزی داشته که او را درگیر خود کرده بوده است. مواد محرک یا مخدر، به عنوان عاملی که نیاز های اساسی او را تا آن زمان تامین کرده است، حفره یا خلآیی در او به وجود می آورد. از دیدگاه ما جدا شدن از وضعیت قبلی، شرایط تازه ای را که در آن احتمال تغییر، دگردیسی و تحول وجود دارد، فراهم می آورد.
در این شرایط مهم ترین باوری که فرد داشته است، اولویت خود را از دست می دهد و او آمادگی پذیرش افکار و باورهای نو و تازه ای را پیدا می کند. سرویس دهنده او در طول دوره جهت یابی، بدون قضاوت، بدون چشم داشت و با عشق با او رفتار کرده و به او توجه کرده است. این نزدیک ترین و کامل ترین نوع تجربه ای است که او تا آن زمان از توصیف عشق خداوند به بندگانش داشته است.
سرویس دهنده او نه از ترس به او سرویس می دهد و نه به خاطر خواسته یا انتظاری، ما نام آن را عشق بلا عوض می نامیم. حتی مادر که عشق اش معروف است، ترس و انتظار در عشقش وجود دارد و بلا عوض نیست. فرد سرویس گیرنده تحت تاثیر این رفتار با سرویس دهنده خود اخت می گردد و باورهای سرویس دهنده که خود متحول شده است و در دنیایی بدون مواد محرک و مخدر زندگی می کند به عنوان الگوی موفق ترک اعتیاد مورد قبول سرویس گیرنده قرار می گیرد.

موفق ترین روش ترک اعتیاد در ایران و جهان , بهترین روش ترک اعتیاد , بهترین روش ترک اعتیاد در ایران , الگوی موفق ترک اعتیاد , دهکده سلامت وردیج ,

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم