درصد موفقیت اتمام دوره های وردیج
%

مدیریت درمان ویژه چند منظوره وردیج‎ ‎ VCMA

موفق ترین روش درمان ترک اعتیاد

این برنامه، یک برنامه جامع  تخصصی بستری و خدمات پس از ترخیص مصرف کنندگان مواد اعتیاد آور و خانواده‌های آنان می باشد. در این برنامه مراجعان بـا رویکـرد سیستمـی « اعتیاد بیماری خانوادگی» (اول خانواده) مورد بررسی، ارزیابی و درمان قرار می گیرند.

خانواده یک سیستم است که اعضای آن یک واحد را تشکیل می‌دهند. وقتی یکی از اجزای سیستم دچار اختلال شود در بقیه اجزاء سیستم تاثیر می گذارد و کل سیستم یا واحد دچار اختلال می گردد.

برنامه VCMA کلیه اعضای خانواده را با توجه خاص نسبت به فرد مصرف کننده مواد، مورد بررسی قرار میدهد و برای کلیه اعضای خانواده به نسبت نیاز برنامه ریزی می کند.

این برنامه‌ها از یک ماه برای ارزیابی و ارائه طرح درمان شروع و سپس با برنامه‌های میان‌مدت و دراز مدت تا یک‌سال ادامه خواهد داشت.

موفق ترین روش درمان ترک اعتیاد

برنامههای ویژه چند منظوره وردیج :پس از این آن را VCMA مینامیم VCMAمخفف Verdij Case Multipurpose Arrangement است مینامیم.

VCMA: برنامه ویژه‌ای است که با توجه به نیاز بیمار و خانواده، با در نظر گرفتن وضعیت جسمی، روانی، نوع، مقدار و طول دوران مصرف بیمار، شخصیت، بیماریهای همراه، ناهنجارهای فردی، وضعیت خانواده ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، تدوین می گردد.

تیم VCMA از متخصصان، روان شناسی، روان پزشکی، پزشکی، مددکاری و مددیاری تشکیل شده است و مستقیماً توسط موسس جمعیت مدیریت می شود.

مدتی است بعضی افرادی که در تولد دوباره آموزش دیده‌اند به صورت انفرادی خدمات ویژه به متقاضیان می‌دهند که بعضی از آن‌ها غیرمسئولانه و غیر اخلاقی بوده است. در صورتی که مایلید سرویس دهنده در مقابل شما پاسخگو باشد، فقط از طریق واحد VCMA تولددوباره سرویس دریافت کنید.

این برنامه ها با رویکرد واقعیت درمانی (Reality therapy)  و تئوری انتخاب (Choice theory) برای اولین بار در حوزه اعتیاد ایران انجام می گردد.

واقعیت درمانی، به جای روان درمانی معمول، در دنیای امروز جای تازه ای پیدا کرده است . طول دوران درمان و در نتیجه هزینه‌های آن را به مراتب پایین تر می آورد و به واقع مقرون به صرفه است.