رویکرد خانواده درمانی

در این برنامه برخلاف سایر برنامه‌های درمانی که فرد مصرف‌کننده در اولویت است، خانواده در اولویت قرار دارد. خانواده درمانی برای همه‌ی اعضای خانواده‌، که فرد مصرف کننده هم جزو آن است، اجرا می گردد.

ادامه مطلب