نمایی از مرکز TC وردیج در بهار
VERDIJVTC LOGO ARM

گالری عکسهای نماهای مختلف وردیج و تصاویر برخی از مراسم و امکانات وردیج