آرشیو ماه ‪s

مهارت ها و دوره های آموزشی

دوره های آموزشی کلاسهای ماتریکس و گذر از « مرحله دیوار»- آموزش تغییر رفتار- آموزش چگونگی مراقبت از خود و پیشگیری از رفتارهای پرخطر- آموزش سلسله مراتب و احترام به ساختار اجتماعی- ارتقاء کیفیت زندگی.

ادامه مطلب

روشهای ابداعی و اهداف دوره های اقامتی

روش های ابداعی مرکز:روش های ابداعی مرکز : ۱- دوره بیست و یک روزه درمان اولیه و جهت یابی.
۲- دوره سه ماهه بازتوانی VTC .
اهداف : آموزش تغییر رفتار- آموزش چگونگی مراقبت از خود و پیشگیری از رفتارهای پرخطر-ارتقاء کیفیت زندگی- آموزش مهارت‌های زندگی و . . .

ادامه مطلب

عشق درمانی

بسیاری از ابزارهای این روش که برای معتادان مخدرها تدوین شده است، برای مصرفکنندگان محرکها کاربرد دارد و از آن استفاده می‏شود. در این روش درمانگر اصلی خداست و تیم درمان تسهیلگر درمان است.‏

ادامه مطلب

رویکرد ما

طرح از مدل مینه‌سوتا (Minesota Model) که تخصص به همراه ۱۲ قدم را در اکثر مراکز درمانی معتبر آمریکا و دنیا به اجرا در آورده است به عنوان موفق‌ترین مدل ترک اعتیاد، بهره‌برداری می شود.

ادامه مطلب