همه نوشته‌های فروهر تشویقی

ابزارهای بهبودی

جلسه جاذبه این جلسات هر جمعه، در اجتماع درمان مدار وردیج (VTC) برگزار می شود. در این جلسات علاوه بر مقیمان و خانواده ایشان، بهبود یافتگان ترخیص شده از این مرکز نیز شرکت می کنند. در ابتدا برنامه شاد موسیقی و آواز در یک محیط گرم و صمیمی توسط معتادان بهبود یافته اجرا می شود.…

ادامه مطلب

فضا و امکانات دهکده سلامت وردیج

اجتماع درمان مدار وردیج (VTC) درغرب تهران، در دره ای زیبا در دامنه های البرز قرار گرفته است.زیبایی این مرکز به علت وجود رودخانه وردیج و چشمه سارهای طبیعی رشته کوه البرز جاذبۀ خاصی دارد. این فضای آرام و بکر در حد فاصل ۲۰ دقیقه از میدان آزادی قرار گرفته است.

ادامه مطلب

نقش محیط درمان

نقش محیط در درمان پایگاه علمی دارد. به خصوص برای مصرف کنندگان شیشه که با تنش‌ها، نوسان‌ها، فشارها و حصارهای ذهنی و روانی درگیرند، محیط طبیعی، باز و بدون دیوار و حصار بسیار حیاتی است.

ادامه مطلب

مهارت ها و دوره های آموزشی

دوره های آموزشی کلاسهای ماتریکس و گذر از « مرحله دیوار»- آموزش تغییر رفتار- آموزش چگونگی مراقبت از خود و پیشگیری از رفتارهای پرخطر- آموزش سلسله مراتب و احترام به ساختار اجتماعی- ارتقاء کیفیت زندگی.

ادامه مطلب

روشهای ابداعی و اهداف دوره های اقامتی

روش های ابداعی مرکز:روش های ابداعی مرکز : ۱- دوره بیست و یک روزه درمان اولیه و جهت یابی.
۲- دوره سه ماهه بازتوانی VTC .
اهداف : آموزش تغییر رفتار- آموزش چگونگی مراقبت از خود و پیشگیری از رفتارهای پرخطر-ارتقاء کیفیت زندگی- آموزش مهارت‌های زندگی و . . .

ادامه مطلب

عشق درمانی

بسیاری از ابزارهای این روش که برای معتادان مخدرها تدوین شده است، برای مصرفکنندگان محرکها کاربرد دارد و از آن استفاده می‏شود. در این روش درمانگر اصلی خداست و تیم درمان تسهیلگر درمان است.‏

ادامه مطلب

رویکرد ما

طرح از مدل مینه‌سوتا (Minesota Model) که تخصص به همراه ۱۲ قدم را در اکثر مراکز درمانی معتبر آمریکا و دنیا به اجرا در آورده است به عنوان موفق‌ترین مدل ترک اعتیاد، بهره‌برداری می شود.

ادامه مطلب

موفق ترین روش ترک اعتیاد ایران و جهان

فروهر موسس و ریاست دهکده سلامت وردیج با معرفی روش درمانی نوین موفق ترک اعتیاد مفتخر به دریافت لوح تقدیر و برنده جایزه مدنی سازمان ملل متحد UN ، سال ۲۰۰۵ ،در وین پاییتخت اتریش برای (ابداع روش پرهیزمدار ـ ایمان مدار)‏شد. THE WINNER OF CIVIL SOCIALITY AWARD OF UNITED NATIONS VIENNA

ادامه مطلب