همه نوشته‌های مرکز وردیج

فلسفه درمانی ما

آشنایی با موفق ترین روش ترک اعتیاد در ایران و جهان که فلسفه درمانی ما در دهکده سلامت وردیج است.اجتماع درمان مدار بیش از ۶۵ سال است که به عنوان جامع ترین و فنی ترین روش درمان اعتیاد در آمریکا و اروپا شناخته شده است.

ادامه مطلب

رویکرد خانواده درمانی

در این برنامه برخلاف سایر برنامه‌های درمانی که فرد مصرف‌کننده در اولویت است، خانواده در اولویت قرار دارد. خانواده درمانی برای همه‌ی اعضای خانواده‌، که فرد مصرف کننده هم جزو آن است، اجرا می گردد.

ادامه مطلب